Hizmetlerimiz

e-Eğitim


Hizmet İhracatı Yapan Firmalarda Uygulanabilecek Vergi İstisnaları Eğitimi (Yazılım, Mühendislik ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik)

İstisna Konusu Yazılım Nedir? Hangi Tür Satışlar İstisna Kapsamına Girer? Muhasebe Kayıt Usulleri Ve Belge Düzeni.

Yalın Altı Sigma Temel Bilgilendirme Eğitimi

Eğitimle yalın dönüşümü amaçlayan organizasyonlar için kültürel dönüşüm yol haritası çıkarmak ve Yal...

Fikri Mülkiyet Farkındalık Eğitimi

Fikri Mülkiyet Hakları Sınai Mülkiyet Hakları Telif Hakları

Patent Okuryazarlığı Ve Araştırma Eğitimi

Buluş Ve Patent Kavramı Patent Tarifnamesinin Analizi Patent Araştırması Nasıl Yapılır? Patent Ar...

Patent İhlalleri Eğitimi

Patent İhlaline Konu Fiiller Ve Yaptırımlar Patent İhlalleri Nasıl Önlenir? Patent İhlal İncelemes...

Patent Vergi İstisna Uygulama Ve Patent Değerlemeye Giriş Eğitimi

Değerleme Ne Zaman Gerekli? Değerleme Öncesi Değerlendirme Değerleme Yöntemler...

Patent Tarifnamesi Hazırlama Eğitimi

Buluş Bilgileri Nasıl Verilmeli Örnek Buluş Bilgi Formu İnceleme Yazım Öncesi Hazırlık Süreci Tar...

Patent Kriterleri ve İnceleme Raporlarına Görüş Hazırlama Eğitimi

Teknik Olma Kavramı Yenilik Kriteri Buluş Basamaği Kriteri Sanayiye Uygulan...

Covid-19 Tehdidi Altında İş Sözleşmeleri ve Mevzuatı Uygulamaları

Covid-19 salgını tüm işyerleri için ciddi bir tehdit oluşturmakta olup personell...

Kriz Ortamında Sözleşmelerin Yürütülmesi ve Mücbir Sebep

Covid-19 salgını sebebi ile sözleşmesel ilişkilerde yükümlülüklerin yerine getir...

Üretim ve Ticari Faaliyetlerin Covid-19 Sürecinde Yürütülmesi ve Sürdürülebilir Yol Haritası

Covid-19 salgını sebebi ile üretim yapan ve/veya ithalat/ihracatında aksaklıklar yaşayanların nasıl hareket etmesi ve hangi adımları atmasına ilişkin bilgileri içermektedir.

KVKK Uyumu İçin Alınması Gereken İdari ve Teknik Tedbirler Eğitimi

Eğitimiminiz, Kişisel Verilerin Korunması hakkında güncel gelişmeleri sıcağı sıc...

Uygulamacılar İçin Bilişim ve Teknoloji Sözleşmeleri Eğitimi

Üretilecek ürünün veya verilecek hizmetin hukuka uyumluluğu ve etkilerinin anali...

Yazılım Haklarının Korunması Eğitimi

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununa (FSEK) Göre Yazılım Yazılım Üzerindeki Hak Sahipleri Geliştiricin...

KVKK Uzmanlık Eğitim Serisi

KVKK 2.0 Uzmanlık Eğitim Serisi bütün alışagelmiş temel eğitimlerden farkı teori ve uygulamanın uzma...

Kalkınma Ajansı Proje Yazma Eğitimi

Ajans Destek Mekanizmalarının Tanıtılması Bölgesel Önceliklerin Analizi Sonuç Odaklı Programlama Y...

KOSGEB ve TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama / Yürütme Eğitimi

TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri Nelerdir? *KOSGEB Ar-Ge Destekleri Nelerdir? *Ar-Ge v...

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Farkındalık ve Öz Kaynak Projesi Hazırlama Eğitimi

*5746 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme *Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Olmak İçin ...

Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Ekosisteminde Teşvik ve Hibe Fon Kaynakları

*Doğumdan – Koşmaya Ar-Ge İnovasyon Ekosisteminin Tanımlanması *TÜBİTAK Destekl...

HAMLE Projesi Dosya Hazırlık Eğitimi

*HAMLE Programı Nedir? Farkındalık Eğitimi *Ar-Ge ve İnovasyon Tanımları *TRL nedir? *Ar-Ge / İno...

Kalkınma Ajansı Fonları Farkındalık Eğitimi

*Proje Teklif Çağrısı Mekanizması *Teknik Destek Mekanizması *Güdümlü Proje Mekanizması *Fizibili...

Uluslararası Ar-Ge Fon Programları Eğitimi

*AB Çerçeve Programları – HORIZON2020 *H2020 Programına Katılım ve Proje Hazırlama *H2020’ye Yönel...

Ar-Ge’den Yatırıma Kadarki Süreçte Destek ve Teşvik Yönetimi

*Ulusal Ar-Ge Ekosisteminin Tanımlanması *Uluslararası Ar-Ge Ekosisteminin Tanı...

AB Fonları Farkındalık Eğitimi

*IPA Programları *IPA Hibeleri *HORIZON 2020 Programı *ERASMUS Programı *Diğer AB Çerçeve Progra...

IPA Hibe Projesi Yazma Eğitimi

*IPA Programına Genel Bakış *Genel IPA Hibe Kuralları *Rehberin İncelenmesi *Proje Fikrinin Geliş...

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

- Proje Nedir - Proje Döngüsü Yönetiminin Aşamaları * Fikir * Analiz * Planlama ...

IPA Operasyon Tanımlama Belgesi (OIS) Hazırlama Eğitimi

*OIS Formatına Genel Bakış *Temel Kriterler *Paydaş Analizi *Teknik Destek Bi...

Yalın Üretim Temel Bilgilendirme Eğitimi

*Yalın Üretimin Tarihçesi *Geleneksel Üretim Yöntemleri İle Yalın Üretim Modeli’nin Kıyaslanması *...

KAIZEN Eğitimi

*Yalın Üretim ve KAIZEN Metodolojisi *Ishikawa Diyagramı ve Uygulama *8 Temel İsraf ve Örnekleri ...

Temel İstatistik Eğitimi

*İstatistik Kavramları (Anakütle, Örnekleme, Spek Limiti, Kontrol Limiti, Tolerans Ve Olasılık) *Se...

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi ve Kar Payı Vergilendirmesinde Özellikli Konular

Menkul Kıymet Sermaye İradı Sayılan Gelirler Kar Paylarının Beyanı Ve Vergilendirilmesinde Özellikli Konular Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Haller

Hisse Satış Kazançları Vergilendirme Yöntemleri

Hisse Senedi Nedir? Pay Senedi Nedir? Nasıl Çıkartılır? Nama Ve Hamiline Yazı...

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Hesaplama Eğitimi

Ar-Ge / Tasarım İndirimi Nedir? Ar-Ge / Tasarım İndirimine Konu Giderler Nelerdir? Ar-Ge / Tasarı...

Teknopark Firmaları İçin Mali Uygulama Eğitimi

4691 Sayılı Teknopark Kanunu Vergi Teşvikleri Hakkında Genel Bilgi Teknopark Mu...

Ar-Ge Personel Teşvikleri ve Uygulama Örnekleri (5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar Özelinde)

- Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım ve Destek Personeli Tanımı? - Ar-Ge Kanunları Kapsamındaki Personel Ücreti Nelerdir? - Ar-Ge Kanunları Kapsamındaki Personel Gelir Vergisi Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır? - Ar-Ge Kanunları Kapsamındaki Personel Damga Vergisi Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır? - Ar-Ge Kan...

Şirket Birleşme ve Bölünmelerine Yönelik Mali ve Hukuki Süreçler

Ticari Hayatta Şirketler Neden Birleşir ve/veya Bölünür? - Birleşme ve Bölünme...

Kısa Çalışma ve Süreç Yönetim Eğitimi

Kısa Çalışma Nedir? Kısa Çalışmanın Şartları Nelerdir? Kısa Çalışma İle İlgili Kanundaki Yeni Düzen...

Ar-Ge Eğitim Paketi

TÜBİTAK çağrılarına başvuru öncesinde proje yazımından, teşvik destek mekanizmalarına yönelik 3 tane...

Temel Marka Eğitimi

Marka Yönetimi ile ilgili bilgileri, Marka Yönetimi hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları öğren...

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama/Yürütme Eğitimi

TÜBİTAK Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılması, ...

311 ve 312 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğleri ile Yapılan Düzenlemeler

Binek otomobil giderleri, ücretlerin vergilendirilmesi ve gelir vergisi kanunund...

KOSGEB Ar-Ge Projesi Hazırlama / Yürütme Eğitimi

KOSGEB Ar-Ge Proje başvurularının içerik ve usul bakımından doğru şekilde yapılm...

Yaratıcı Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yöntemleri Eğitimi

Katılımcıların inovasyon yeteneklerini geliştirmesi, yeni fikirler ve ürünler ya...

Akademik Yayın Hazırlama ve Yayınlatma Eğitimi

Sektörel gelişmeler akademide, akademik gelişmeler ise sektörde karşılık buldukç...

İngiltere’de Şirket Kuruluşu ve Şirket Yönetimi Konusunda Bilinmesi Gerekenler

İngiltere’de Şirket Kuruluşu ve Şirket Yönetimi Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Uygulamalı KVKK Envanter, VERBİS ve İmha Politikası Hazırlama Eğitimi

Kişisel verilerin KVKK’ya uygun şekilde muhafaza edilmesi, muhafaza edilen veril...

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

ISO 27001 BGYS, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında çalışanları, süreçleri...

Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim, proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler v...