Çözümler / e-Eğitim / Patent

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Temel Eğitimi

Patent

Patent Vekilliği sınavı için gereken temel seviye bilgileri ve konuya ilişkin tüm ana başlıkları kapsamlı olarak katılımcılara aktarmak ve hazırlık eğitiminden sonra mevzuat ve uygulama eğitimlerimize temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

SATIN AL EĞİTMENLERİMİZ

Eğitim İçeriği

Patent Vekilliği mesleğine ilişkin tüm temel seviye bilgilere sahip olunabilecek söz konusu eğitimimizin ardından Patent Vekilliği sınavına yakın bir tarihte konularla ilgili mevzuatların detaylı şekilde inceleneceği bir Mevzuat  Modülü daha yapılacaktır. Ayrıca Patent Vekilliği sınavının ilk aşamasını geçenlerin gireceği klasik sınava hazırlık amaçlı üçüncü bir Uygulama Modülü de olacaktır. Mevzuat ve Uygulama Modüllerinin detayları ve zamanı TÜRKPATENT tarafından resmi sınav duyurusu yapıldıktan hemen sonra sizlerle paylaşılacaktır. 

Patent ve Marka Vekilliği için ayrı ayrı düzenlenecek söz konusu Hazırlık Temel Eğitimimizin her ikisine de katılım sağlanmak istenmesi durumunda %15 indirim yapılacaktır. İndirim kodu için egitim@edanisman.com.tr adresine ulaşmanız yeterlidir. Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Temel Eğitimi için tıklayınız. 
 

Eğitim Modülleri:

plus plus 1. PATENTLER, FAYDALI MODELLER
 • - Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Giriş
 • - Patent/Faydalı Modellere Giriş ve Temel Kavramlar
 • - Buluş-Patent İlişkisi ve Patent Tarifnamesine Genel Bakış
 • - Patentlere/Faydalı Model Tescil Kriterleri
 • - Patentlere/Faydalı Modellere İlişkin Tescil Süreçleri
 • - Patentlere/Faydalı Modellerde Hak Sahipliği
 • - Patent ve Faydalı Modellere İlişkin Temel Hukuki Haklar
 • - Yeni SMK'da Patent ve Faydalı Modellere İlgili Neler Değişti?
 • - Yurtdışında Patent/Faydalı Model Tescili
 • - Patent Verilerinden Faydalanma Yöntemleri
 • - Patentlere İlişkin Stratejik Tavsiyeler ve Yanlış Bilinenler
plus plus 2. TASARIMLAR
 • - Tasarımlara Giriş ve Temel Kavramlar
 • - Tasarım Başvuru Dokümanına Genel Bakış
 • - Tasarım Tescil Kriterleri
 • - Tasarımlara İlişkin Tescil Süreçleri
 • - Tasarımlarda Hak Sahipliği
 • - Tasarımlara İlişkin Temel Hukuki Haklar
 • - Yeni SMK'da Tasarımlara İlgili Neler Değişti?
 • - Yurtdışında Tasarım Tescili
 • - Tasarım Verilerinden Faydalanma Yöntemleri
 • - Tasarımlara İlişkin Stratejik Tavsiyeler ve Yanlış Bilinenler
plus plus 3. ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
plus plus 4. HUKUKİ KAVRAMLAR
 • - Patent Vekilliği Mesleği
 • - Patent Vekilinin Kanuni ve Etik Açıdan Yükümlülükleri
 • - İlgili Ulusal/Uluslararası Kurumlar, Mevzuatlar, Anlaşmalar, Sözleşmelere Genel Bakış
 • - Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki Temel Değişiklikler
 • - Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki Ortak Konular
 • - Patent, Faydalı Model ve Tasarımlara Tecavüz Sayılan Fiiller ve Hukuki Haklar
 • - Patent, Faydalı Model ve Tasarımlara İlişkin Dava Tipleri ve Dava Süreçleri
 • - Medeni Hukuk Giriş Hükümleri ve Kişiler Hukuku
 • - Borçlar Hukukunda Vekalet Sözleşmesi
 • - Şirketler Hukuku

Bilgilendirme

after-line

• Sistem Akademi gereken durumlarda program saatlerinde ve yerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

• Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak Sistem Akademi’nin takdirindedir.

• Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

• Eğitimlere katılım için internet bağlantısı olan bir bilgisayar yeterlidir.

• Eğitimden 15 dakika öncesinde katılım teyidi ve test işlemleri için e-mail adresinize bir link gönderilecektir.

• Kayıt esnasında paylaşılan e-mail hesaplarınıza eğitim sonrasında e-sertifika ve eğitim sunumları iletilecektir. Sertifikalar kayıt formunu dolduran kişiler adına düzenlenecektir.

• Katılımınızın onaylanması için eğitim ücretinin eğitim tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.

card-info "eDanışman dijital platformumuzun online konferans altyapısı “zoom” uygulaması ile sağlanmaktadır."