Nedir ?

after-line

Kullanım Şartları 
Kullanıcı Sözleşmesi 
Üyelik Sözleşmesi 
Gizlilik Politikası 
Mesafeli Sözleşme 
Ön Bilgilendirme Formu 
İşlem Rehberi 
Cayma Formu 
İzinli Elektronik Ticari İleti İzin Formu 
Aydınlatma Metni 
KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu 
Çerez Politikası

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

after-line

E-Ticaret Faaliyeti Yürüten Firmalar, Yazılım Özelinde Faaliyet Gösteren Firmalar

Özellikler

after-line
1

Elektronik ticaret yapan firmaların sitesinde bulunması gereken hukuki metinler, yasalar kapsamında düzenlenmelidir. Bu hukuki metinler, alıcı ve kullanıcılar ile site ve satıcıları kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu metinler, her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini içermelidir. Aslında bu metinler birer sözleşme niteliğindedir. Kanunlardaki sözleşme serbestisi kuralı, burada da geçerlidir. Ancak yasalarda öngörülen bazı şekil şartlarının yerine getirilmesi zorunludur. Ayrıca içeriğinin de hukuka uygun olması gerekir. Örneğin hukuka aykırı bir madde içermesi durumunda; bir uyuşmazlık konusu mahkemeye taşınırsa; dava görülürken hukuka aykırı bu maddenin geçersizliğine karar verilebilir. Diğer yandan bu sözleşmelerin, yürürlükteki mevzuata göre güncel olması gerekir.

Faydalar

after-line
1

Teknik bilgi birikimine sahip hukukçularımız e-ticaret alanında iştigal eden şirketlerle aynı dili konuşmakta ve şirket çözüm süreçlerine kolaylıkla entegre olabilmektedir. Süreçte şirketlerin yöneleceği ihtiyaçları tahlil eden ekibimiz; sahip olduğu zengin hukuk bilgisini, işin gereği olarak karşılaşılacak her türlü riski tahlil etmek suretiyle ihtiyaçlarınıza yönelik yaratıcı ve verimli çözümleri sizler için gerçekleştirmekte, bu doğrultuda önleyici danışmanlık çerçevesinde alınması gereken hukuki tedbirler konusunda size yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al