Ar-Ge / Tasarım Merkezi Yıllık Mali Uygulama ve Risk Değerlendirme Çalışması Ve Raporlama

Satın Al Danışmanlarımız

Nedir ?

Ar-Ge/Tasarım Merkezi olarak  faaliyet gösteren firmaların yaptıkları mali uygulamaların  Ar-Ge/Tasarım Merkezi mali mevzuatı ve bu mevzuata bağlı pratik pratik uygulamalar açısından inceleme ve  değerlendirmesini  yapmak. 

Hizmet takvimi şu şekildedir:

1. Adım: Planlama Toplantısı: 2 saat

2. Adım: Veri Toplama ve İnceleme: Online data room oluşturma ve gelen verilerin incelenmesi: 2 gün

2. Adım: Draft raporu hazırlama: 5 gün  

3. Adım: Draft Rapor Toplantısı: 3 saat

4. Adım: Nihai rapor oluşturma: 2 gün

5. Adım: Nihai Rapor Sunumu: 2 saat

Hizmeti Hangi Şirketler Almalı?

Tüm Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Özellikler

1

Mali işleyişe yönelik olarak hem maksimum teşviklerden faydalanma hem de minimum risk bakış açısı ile mevzuata uyum ve pratik uygulamaların harmanlanarak uygulama kontrollerinin yapılması. ( hesap planı, bilgi - belge akışı vb.)

2

Bordro hesaplama yönelik olarak hem maksimum teşviklerden faydalanma hem de minimum risk bakış açısı ile mevzuata uyum ve pratik uygulamaların harmanlanarak uygulama kontrollerinin yapılması. (Bordro parametrelerinin ve PDKS verilerinin entegrasyonu vb.)

3

Ar-Ge/Tasarım bölümü ile işletmenin diğer bölümleri arasındaki entegrasyona yönelik analizler ve yapılması gerekenlerin ortaya konması.

Faydalar

1

Teşviklerden maksimum faydalanılması.

2

Vergi risklerini minimuma indirilmesi.

3

Ar-Ge/Tasarım bölümünün olası bir kamusal denetime hazır olma seviyesinin gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik aksiyonların belirlenmesi.

Hemen Satın Al

Size Uygun Olan Paket Seçimi Yapınız

Teklif Al


Özel talep ve sorularınız için bizimle ile iletişime geçiniz.


Teklif Al